Şirket gider kalemleri

Genel 3dk
Genel

İşletmeler, kuruldukları ilk günden itibaren masraf yapmaya başlar. Yapılan bazı masraflar mali açıdan gider olarak kabul edilirken bazıları bu sınıfa girmez. İşletmelerin, kanunen gider olarak sınıflandırılan masraflarını gider kalemi içerisinde gösterme zorunluluğu vardır. Bu nedenle yapılan hangi masrafların gider olarak gösterildiğinin bilinmesi önemlidir. Bu yazımızda hangi harcamaların işletme gideri olarak gösterilebileceğini derledik.

İşletme gideri nedir?

Yapılan bir masrafın gider olarak sayılabilmesi için işletme faaliyetleri ile ilişkili olması gerekir. Yanı işletme giderlerine kısaca iş yerlerinin çalışmalarında kullanacağı hizmet ve ürün kalemlerinin maliyetini oluşturan giderlerdir diyebiliriz.

Hangi harcamalar işletme gideridir?

**1. Personel Giderleri **

 • Personel maaşı: Bir işletmenin öncelikli giderleri arasında çalışanlarına ödediği maaş vardır.
 • Yemek giderleri: Şirketin gerçekleştirdiği faaliyetler ile orantılı olmak şartıyla düzenli verilen öğünler, şirket toplantıları, müşteri ağırlama vb. kalemler de dahil edilebilir. Şirketin, kendi yemeğini işletme bünyesinde hazırlayamadığı durumlarda çalışanlarına ödediği yemek bedelleri (yemek kartı vb.) de gider olarak kabul edilir.
 • Demirbaşlar: Demirbaş olarak verilen baret, kask, iş tulumu, iş önlüğü, çizme gibi eşyalar, tek tip giysiler vb.

2. Seyahat harcamaları

 • Şirket faaliyetleri: Şirket faaliyetleri kapsamında yapılan şirket toplantısı, müşteri görüşmesi, müşteriyi götürme vb. aktivitelere yapılan harcamalar da işletme gideri olarak kabul edilir.
 • Ağırlama harcamaları: Faaliyetle ilgili tüm temsil ve ağırlama harcamaları bu gider kaleminde değerlendirilebilir. Faaliyet kapsamında olduğu sürece herhangi bir araç kısıtlaması olmaksızın uçak, otobüs, deniz otobüsü, tren, otel, otopark harcamalarının tümü dahil edilebilir.

3. Taşıt giderleri
Yakıt, sigorta, kira, düzenli bakım ve tamir masrafları taşıt giderleridir. Taşıt giderlerinde önemli olan husus aracın kiralama yoluyla edinilmesi gerektiğidir. Taşıt giderlerinde bazı harcamalar vergiden indirilebilirken bazıları kısmen veya hiç indirilemez. Belirli sınırların üstünde kalan veya faaliyetle ilgili olmadığı düşünülen harcamalar, KKEG yani kanunen kabul edilmeyen giderler olarak adlandırılır. Örneğin araç kiralamaları için aylık 6.000 TL’den daha fazla olan harcamalar KKEG olarak dikkate alınır. Araç alımlarında KDV ve ÖTV direkt gider yazılıyorsa maliyetin 150.000 TL’ye kadar olan kısmı vergiden indirilebilirken kalan kısmı ise kanunen kabul edilmeyen gider olur.

**4. İletişim giderleri **
Şirket faaliyetleri ile ilgili olmak kaidesiyle yapılan internet, telefon, mesajlaşma gibi iletişim harcamaları işletme gideri olarak kabul edilir.

5. Reklam ve promosyon giderleri

 • Pazarlama giderleri: Facebook ve diğer sosyal medya reklamları, Adwords, Mailchimp ve Salesforce ödemeleri gibi pazarlama amaçlı yapılan harcamalar en temel işletme giderleri arasında kabul edilir.
 • Promosyon ödemeleri: Kartvizit, broşür, kalem, anahtarlık, ajanda gibi harcamalar dahildir.
 • Web sitesi harcamaları: Domain hakları, sunucu (hosting) kiralanması, web sitelerine üyelik ücretleri gibi kalemler de işletme gideri olarak kabul görür.

6. İşletmeye ait ihtiyaçlara yapılan harcamalar
Şirketin ofisi, dükkanı veya tesisi için kullanılan elektrik, doğalgaz, su, bina aidatı, kira, mutfak ihtiyaç giderleri, temizlik giderleri, ofis giderleri gibi aylık harcamalar işletme gideridir.

7. Amortisman giderleri
İşletme bünyesinde bulunan ve şirket faaliyetleri için kullanılan eşyaların yıpranma sürelerine göre alım bedelinin belli bir oranı ay bazında gider olarak dikkate alınabilir.

 • 4.800 TL’ye kadar alınan bilgisayarlar için her ay 100 TL gider yazılabilir.
 • Hızlandırılmış amortisman kullanılması halinde ilk yıl her ay 200 TL gider yazılabilir.
 • Şahıs şirketleri bilanço esası değil ise hızlandırılmış amortisman olmaz.
 • Limited şirket veya anonim şirketler hızlandırılmış amortisman kullanma hakkına sahip olur.
 • 1.500 TL altındaki eşyalar için amortisman yazılmasına gerek yoktur.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.