Stopajsız Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?

Muhasebe ve Finans 2dk
Muhasebe ve Finans

Bu yazıda, serbest meslek makbuzunu içeriğine dair ayrıntılarla beraber hangi hallerde stopajsız olarak kesilebileceğini anlattık.

Serbest Meslek Erbabı Nedir? Kimler Serbest Meslek Erbabıdır?

Özel bilgi ve beceri gerektiren işleri yapan, bir işveren değil kendisi için çalışan, bu yüzden işinde de kendinden menkul ve sorumlu olan, özetle kendi nam ve hesabına iş yapan kişilere serbest meslek erbabı denir.
Resmi veya yarı resmi olmayan işler haricindeki tüm meslekler serbest meslek sayılır.

Serbest Mesleğin Özellikleri Nelerdir?

  • Bu meslek türünde sermaye yerine mesai ön plandadır.
  • Serbest meslek yapılarak kazanılan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.
  • Eğer bir serbest meslek sahibi, mesleğini kendi namı yerine bir işletme bünyesinde yapıyorsa, bu işi yaptığı işletmeden ücret/maaş almalıdır. Bu kazanç da belirli vergi ödemesi türlerine tabi olur.

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek erbabının, kazançlarının vergilendirilebilmesi için kesmekle yükümlü olduğu belgeye serbest meslek makbuzu (SMM) denir. Serbest meslek erbabı, serbest meslek makbuzunu, mesleki faaliyetlerini ilgilendiren tahsilatları için düzenler. Serbest meslek makbuzu, bir ticari çalışmanın sonunda ücretin tahsil edildiğini ispatlar. İşte bu özelliği ile serbest meslek makbuzunun fatura ve fiş muadili olduğunu söyleyebiliriz.
Serbest meslek makbuzu değerli evrak niteliğindedir ve iki sayfa halinde düzenlenir. Bu sayfalardan aslı müşteriye verilir, kopya suret ise işletmede kalır.

Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?

Serbest meslek makbuzu kesebilmek için önce Vergi Dairesi’nden serbest meslek mükellefiyeti açtırılır, ardından anlaşmalı matbaalardan serbest meslek makbuzu temin edilir. Hizmetlerinizi sunduktan sonra serbest meslek makbuzunuzu doldurup müşterinize verebilir, karşılığında da hizmet bedelini tahsil edebilirsiniz.

Serbest Meslek Makbuzu Neden Kesilir?

Hizmetin teslimi veya sunumunun üzerine tahsilatı gerçekleşir. Bu olay, vergiyi doğurur. Vergiyi doğuran olay için de serbest meslek makbuzunun kesilmesi gerekir.

Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj Bulunur Mu?

Evet; serbest meslek makbuzu faturadan önemli bir fark ile ayrılır, bu da serbest meslek makbuzunun stopajının olmasıdır. Serbest meslek makbuzu için uygulanan stopaj oranı yüzde 20’dir.

Serbest Meslek Makbuzunda KDV Bulunur Mu?

Evet, serbest meslek makbuzunda stopaj ile birlikte KDV de vardır. Brüt tutar üzerinden stopaj yüzde 20, KDV ise 2023 itibariyle yüzde 20’dir.

Serbest Meslek Makbuzu Stopajsız Olarak Kesilebilir Mi?

Stopaj, muhtasar beyanname ile birlikte serbest meslek makbuzu kesen ilgilinin müşterisi tarafından serbest meslek erbabı adına ödenir.
KDV’yi ise serbest meslek makbuzunu kesen taraf öder.
Peki stopajsız serbest meslek makbuzu nasıl kesilir?
Eğer müşteriniz gelir vergisi mükellefi değilse stopajsız serbest meslek makbuzu kesebilirsiniz. Vergi mükellefi olmayan bir şahsa yalnızca KDV’li olarak serbest meslek faturası kesebilirsiniz.


Serbest meslek makbuzu düzenlemenizi elektronik ortamda kolayca yapmak için Mikro Yazılım e-serbest meslek makbuzu kullanabilir, işletmenizi zamandan tasarruf ettirerek aynı zamanda veri kaybının önüne geçebilirsiniz.