Vergi Dilimi Oranları Nelerdir?

Hukuk ve Vergi 4dk
Hukuk ve Vergi

Geliri olan herkesin ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisi, sabit bir tutara sahip değildir; alınan ücret tutarına oranla çalışandan çalışana farklılık gösterir. Doğru vergi hesabının yapılabilmesi için her yıl değişen oranları takip etmek gerekir.

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi dilimi, devletin işçilerin geliri üzerinden yaptığı oransal bir kesintidir. Çalışanların emekleri karşılığında elde ettikleri ücret üzerinden alınan vergi oranını vergi dilimi belirler.
Başka bir deyişle vergi dilimi, elde edilen gelir toplamının belirli bir yüzde üzerinden vergiye tabi olacağını gösteren artan oranlı tarifedir.

Vergi Dilimi Ne Zaman Sıfırlanır?

Gelir vergisi dilimlerinin iki durumda sıfırlandığını söyleyebiliriz:

  1. Yıl sonunda, yani aralık ayında vergi dilimi sıfırlanır. Mükelleflerin her yılın sonunda yıllık geliri değişeceği için vergi dilimi de değişir. Bu nedenle gelecek yılın vergi dilimlerine göre mükellefin hangi dilime tabi olduğu yeniden değerlendirilir.
  2. Kişi, çalışmakta olduğu işyerinden ayrılıp yeni bir işte çalışmaya başladığında vergi dilimi sıfırlanır.

Vergi Türleri Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından listelenen vergi türleri temelde 7 kategoride incelenir.

  • Gelir Vergisi
  • Kurumlar Vergisi
  • Katma Değer Vergisi (KDV)
  • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
  • Damga Vergisi
  • Emlak Vergisi

Vergi Matrahı Nedir?

Vergi matrahı, işçinin brüt ücreti üzerinden SGK işçi payı ile işsizlik sigortası işçi payı gibi kesintiler düşüldükten sonra kalan tutardır. Yani kişinin gelirinin kesintiler düşüldükten sonra kalan, vergilendirmeye tabi tutulacak kısmıdır.

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir?

Vergi matrahının ne demek olduğundan yukarıda bahsettik. Peki kümülatif vergi matrahı nedir?
Kümülatif vergi, ödenecek vergi borcunun birikerek ilerlemesi ve artması anlamına gelir. Dolayısıyla kümülatif vergi matrahı aylık olarak hesaplanan vergi matrahı tutarlarının birikmesiyle ortaya çıkan tutar, başka bir deyişle bu aylık miktarların toplamıdır.

2024 Yılı Vergi Dilimleri

Gelir vergisi tarifesi, iki şekilde uygulanır. ilki, ücretliler için uygulanan gelir vergisi tarifesi, ikincisi ise ücret dışı gelirler için uygulanan gelir vergisi tarifesidir.

Ücret Gelirlerine İlişkin Vergi Dilimleri ve Oranları

Ücret gelirlerine ilişkin vergi dilimleri ve oranlarının güncel detayları aşağıdaki gibidir:
25 Kasım 2023 tarihli 32380 sayılı Resmi Gazetede, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 olarak açıklanmıştır. Buna göre 2024 yılında ücret gelirlerine ilişkin vergi dilimlerinin şu şekilde olması öngörülmektedir:

Gelir dilimi Vergi oranı (%)
110.000 TL'ye kadar 15
110.000 TL'den 230.000 TL'ye kadar 20
230.000 TL'den 870.000 TL'ye kadar 27
870.000 TL'den 3.000.000 TL'ye kadar 35
3.000.000 TL'den fazlası 40

Ücret Dışı Gelirlere İlişkin Vergi Dilimleri ve Oranları

Yeniden değerleme oranı göz önüne alındığında, 2024 yılında ücret dışı gelirlere ilişkin vergi dilimleri ve oranlarının aşağıdaki gibi olması beklenmektedir:

Gelir dilimi Vergi oranı (%)
110.000 TL'ye kadar 15
110.000 TL'den 230.000 TL'ye kadar 20
230.000 TL'den 580.000 TL'ye kadar 27
580.000 TL'den 3.000.000 TL'ye kadar 35
3.000.000 TL'den fazlası 40

2024 Yeni Vergi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

vergi dilimi 2024 hesaplamaya dair detaylar ilgili mevzuatta belirlenmiştir. 2024 yılında geçerli vergi dilimleri, damga vergileri, ceza, harç, istisna ve beyan sınırları gibi birçok meblağ, yeniden değerleme oranı kullanarak hesaplanır. Yeniden değerleme oranı, 2024 yılı için %58,46’dır.

Sıkça Sorulan Sorular

Gelir vergisi dilimleri ile ilgili sıkça sorulan sorulardan bazılarının cevaplarını sizin için derledik.

Vergi dilimi tutarları brüt mü net mi hesaplanır?

Gelir vergisi dilimleri her zaman brüt maaş üzerinden hesaplanır. Vergi dilimi hesaplama yapılırken brüt maaştan SGK işçi payı, işsizlik sigortası gibi kesintiler düşülerek vergi matrahı bulunur.

Asgari ücret alan kişi vergi dilimine girer mi?

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle asgari ücret tutarındaki gelirler ve daha yüksek miktardaki gelirlerin asgari ücret miktarına tekabül eden kısımları gelir ve damga vergisinden muaftır.

Gelir vergisi dilimleri nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi hesaplama formülü şu şekildedir:
Gelir Tutarı (Matrah) X Gelir Vergisi Oranı
Vergi tutarı bulunduktan sonra, gelirin hangi vergi dilimine tabi olduğu o yılın oranlarına göre kontrol edilir.

Maaş bordrosunda gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Maaş bordrosunda gelir vergisi kesintisini göstermek, yasal uyumluluk için son derece önemlidir.
Bordroda net ücret şu şekilde gösterilir:
Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı
Kesintilerin toplamı hesaplanırken ise gelir vergisini de göstermek gerekir:
Kesintilerin toplamı = SGK işçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi


Siz de çalışanlarınızın vergi dilimlerini içeren bordrolarının hatasız ve hızlıca hazırlanmasını isterseniz Mikro’nun özel yazılım hizmetlerinden bordro hesaplama ile ilgili destek alabilirsiniz.