İmza beyanı ve imza sirküsü nedir? İmza beyannamesi nasıl alınır?

Genel Hukuk ve Vergi KOBİ 3dk
Genel Hukuk ve Vergi KOBİ

İmza beyannamesi ve imza sirküsü nedir? Ne amaçla kullanılır? Hangisi nereden ve nasıl alınır? İşte sorularınızın cevapları…

İmza sirküsü nedir?

Tüzel kişiler tarafından notere yapılan istek üzerine, resmi kurumlarda kullanılan evrakta sahtecilik olmaması ve daima gerçek imza kullanılması için oluşturulan belgeye imza sirküsü nedir. İmza sirküsü, şirket için görevli olan kişilerin sorumluluk alanları ve yetki sınırları dahilinde noter tarafından tasdiklenir. Resmiyet kazanan belge ile onay alınır.

İmza sirküsünde hangi bilgiler bulunur?

İmza sirküsünde tüzel kişilerin adresleri, ticaret sicil numaraları, ünvanları bulunur. Aynı zamanda kurumda yetkisi olan kişilerin unvanı, yetki alanı, imza örneği, kurumu temsil etme şekli ve nüfus bilgilerini içerir. İmza sirküsü, şirket adına görevli olan sorumlu kişilerin sorumluluk alanları ve yetki sınırları dahilinde noter tarafından tasdiklenen, resmiyet kazanan belge ile onay almaktadır. Söz konusu belgenin üzerinde tüzel kişilerin adresleri, ticaret sicil numaraları, ünvanları bulunur. Aynı zamanda kurum adına yetkili olan kişilerin kurum içinde bulunan ünvanları, yetki alanları, imza örnekleri, kurumu temsil etme şekilleri, nüfus bilgileri bulunur.

İmza sirküsü nereden alınır?

İmza sirküsü belirli bir ücret karşılığında noterden alınabilmektedir. Oldukça kısa sürede hazırlanabilen imza sirküsü için aşağıdaki belgeler istenir:

İmza sirküsünde adı geçecek yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi,
Sirküde adı geçecek kurumun vergi levhası,
Kurumun kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi.

İmza beyannamesi nedir?

Herhangi bir kuruluş ya da ticari işletmeyi temsil eden şahsın imza örneğini ve imza yetkisini gösteren resmi evraka imza beyannamesi denir. Şirket kuruluşunda ya da şirket müdürlerine imza yetkisi verilmesi için karar tescili sırasında imza yetkilisinin imzasını gösterir. Noter tarafından hazırlanır. Şahıs şirketi veya şahsi gayri ticari diğer işlemler için sirküler hazırlanamaz, bu yüzden imza beyannamesi kullanılır.

İmza beyannamesi nereden alınır?

İmza beyannamesi bir ücret karşılığında noterden alınır. Kısa sürede hazırlanabilen imza beyannamesi için aşağıdaki belgeleri sunmak gerekir:

  • İmza beyannamesi adı geçecek yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi
  • İmza beyannamesi adı geçecek kurumun vergi levhası
  • Kurumun kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi

İmza beyannamesinin imza sirküsünden farkı nedir?

Peki imza beyannamesi ile imza sirküsü arasındaki farklar neler?

  • İmza sirküsü, temelde kişinin imza örneklerinin yer aldığı ve noter tarafından onaylı olan belgedir.
  • İmza beyannamesi ise kişinin notere kimliği ile birlikte başvuru yapması üzerine belirli ücret karşılığında hazırlanan, üzerinde nüfus bilgileri ile imza örneklerinin olduğu belgedir.
  • İmza beyannamesinin oluşturulması, imza sirküsünden farklı olarak gerçek kişiler tarafından talep edilir. Yani sirküler nitelik taşımaz. Hem ticari hem de kişisel faaliyetlerde kişinin kimliğini kanıtlar.
  • Her iki işlem de noterlik makamı tarafından yapılır.
  • Hem imza sirküsü hem imza beyannamesi için ücret notere ödenir.
  • Her ikisi de şahısların imzalarını tescil ediyor, yani ikisi de resmi belgedir.

İmza sirküsünün ücreti nedir?

İmza sirküsü ücreti, hazırlanan belgenin sayısına ve şirket görevlisine göre farklılık gösterebilir. Bu farklılık fiyata da yansır. 2022’de 147 TL’den başlayan noter imza sirküsü ücretleri 2023 için henüz açıklamamıştır ancak 300 TL civarında olması beklenmektedir.

İmza beyannamesinin ücreti nedir?

2023’te gerçek ve ticari işletmeler için imza beyannamesi hizmet ücreti 310 TL’dir.

Beyannamelerinizi verirken Mikro Yazılım Beyanname Programı kullanabilir, zaman ve işgücünden tasarruf edebilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.