Bilişim 500 Ödülleri Sahiplerini Buldu | Mikro Yazılım

BThaber tarafından yapılan Türkiye'nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırmasının sonuçları açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki ilk 5 şirketinin açıklandığı organizasyonda; Bügi Teknolojileri şirketleri arasında liderliği geçen sene olduğu gibibusenedelndeks Bilgisayar alırken; İletişim Teknolojileri şirketleri sıralamasında da zirve yine Türk Telekom'un oldu. Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen araştırmasında Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketi açıklandı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, törende yaptığı konuşmada, ulusal geniş bant stratejilerinin ulusal geniş bant alt yapısını geliştirmesi açısından son derece önemli bir rol oynadığını Türkiye geniş bant stratejisi için gereken fonun hazırlandığını ve yakında sektörle paylaşılacağını belirtti GSM operatörleri birliği için hazırlanan bir başka raporda nüfusun yüzde 10'luk kısmının 2G hizmetlerinden 3G hizmetlerine geçiş yapmasının gayri safî yurtiçi hasılaya etkisinin yüzde 0.5 olduğunun hesaplandığı kaydeden Aka, "Bilişimde bir liralık yatırım yirmi beş liralık katma değer sağlamaktadır. Akıllı şehirleşme gayri safi yurtiçi hasılaya yüzde 15 katkı sağlamaktadır. Akıllı teknolojilere dünyada yılda 10 milyar dolardan fazla yatırım yapılmakta bu yatırımın gelecek 5 yıl sonunda yılda 27 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2050'ye kadar akıllı şehirler sayesinde toplam tasarrufun 22 milyon dolara ulaşacağı düşünülmektedir" dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da "Günümüzde tüm sektörlerin işleyişini aynı anda etkileyen en önemli faktör bilgi ve iletişim sektöründeki gelişmeler. Haberleşme sektörünün de içinde bulunduğu bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik faaliyetler de bu sektörün gelişimindeki en büyük araç. Ülkeler ancak tasarım, Ar-Ge ve üretimle güçlenir ve dünyada söz sahibi olabilir. Kurumumuz ve ülkemiz özellikle en üst seviye teknoloji gerektiren haberleşme alanında yerlilik ve milliliğe çok önem vermektedir. Bu kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin ve hatta ürünlerini ihraç eder duruma gelmenin bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu. Bilişim 500 ödül töreninde aynı zamanda sektör duayenlerine de ödül verildi. Bilişim ¦B sektörüne 35 yıl ve üzerinde emek vermiş olan Maro Teknoloji Genel Müdürü Fatma Leyla Maro, Signum Teknoloji Genel Müdürü Can Kaynar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, ödüllerini Murat Göçeiden aldı. 2016 Yılı Anadolu'nun Parlayan Yıldız Firması Ödülü'ne layık görülen Efa Bilişim Yazılım'a (Kahramanmaraş), 2016 Yılı BThaber özel Müşteri ödülü'ne layık görülen Biltam'a ve 2016 Yılı BThaber Dostluk Ödülü'ne Yrd. Doç. Dr. Tayfun Acarer layık görüldü. 69 kategoride ödüller sahiplerini buldu Törende bilişim teknolojilerinin toplam 69 kategoride zirveye ulaşan şirketleri ve ciro sıralamasına göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki 5 şirketi ödüle layık görüldü. Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında liderliği İndeks Bilgisayar alırken, Teknosa ikinci, Penta üçüncü, Arena dördüncü, Bilkom ise beşinci oldu. İletişim Teknolojileri şirketleri sıralamasında zirve yine Türk Telekom'un olurken, onu sırasıyla; Turkcell, Vodafone, KVK ve Brightstar izledi. 2016 yılı büyük ödülü olan Bilişim Sektörü Türkiye Birincilik ödülünü de Türk Telekom kazandı. Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi'nin Demsistem olarak açıklandığı listede, Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi ise Datagate oldu. ibrende verilen ödüllerin dağılımları şöyle oldu: DONANIM ALT KATEGORİLERİ: Sunucu Kategori Birincisi Penta Teknoloji Ağ Donanımı Kategori Birincisi Netaş OT/VT Donanımı Kategori Birincisi Perkon Çevre Birimleri Kategori Birincisi Penta Teknoloji ATM ve POS Sistemleri Kategori Birincisi NCR BİİİŞİM500 ÖDÜLlERjjflHİPLERİNİBULDir BThaber tarafından yapılan Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı 2016 Yılı Anadolu'nun Parlayan Yıldız Firması önde gelen 500 Bilişim Şirkeü Dr. Ömer Fatih Sayan da "Günümüzde tüm Ödülü'ne layık görülen Efa Bilişim Yazılım'a Araştırmasının sonuçları açıklandı, sektörlerin işleyişini aynı anda etkileyen en (Kahramanmaraş), 2016 Yılı BThaber özel Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri önemli faktör bilgi ve iletişim sektöründeki Müşteri ödülü'ne layık görülen Biltam'a ve sektörlerinin zirvedeki ilk 5 şirketinin gelişmeler. Haberleşme sektörünün de içinde 2016 Yılı Bihaber Dostluk Ödülü'ne Yrd. Doç. açıklandığı organizasyonda; Bügi Teknolojileri bulunduğu bilgi ve iletişim teknolojilerine Dr. Tayfun Acarer layık görüldü, şirketleri arasında liderliği geçen sene olduğu yönelik faaliyetler de bu sektörün gelişimindeki gibibu senedelndeks Bilgisayar alırken; İletişim en büyük araç. Ülkeler ancak tasarım, Ar-Ge ve 69 kategoride ödüller sahiplerini buldu Teknolojileri şirketleri sıralamasında da zirve üretimlegüçlenirvedünyadasözsahibiolabilir. Törende bilişim teknolojilerinin toplam yine Türk Telekom'un oldu. Bu yıl 18'incisi Kurumumuz ve ülkemiz özellikle en üst seviye 69 kategoride zirveye ulaşan şirketleri ve gerçekleştirilen araştırmasında Türkiye'nin en teknoloji gerektiren haberleşme alanında ciro sıralamasına göre Bilgi Teknolojileri ve büyük 500 bilişim şirketi açıklandı. yerlilik ve milliliğe çok önem vermektedir. Bu İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki 5 kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin ve hatta şirketi ödüle layık görüldü. Bilgi Teknolojileri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ürünlerini ihraç eder duruma gelmenin bir şirketleri arasında liderliği İndeks Bilgisayar Müsteşarı Suat Hayri Aka, törende yaptığı göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu, alırken, Teknosa ikinci, Penta üçüncü, Arena konuşmada, ulusal geniş bant stratejilerinin Bilişim 500 ödül töreninde aynı zamanda dördüncü, Bilkom ise beşinci oldu. İletişim ulusal geniş bant alt yapısını geliştirmesi sektör duayenlerine de ödül verildi. Bilişim Teknolojileri şirketleri sıralamasında zirve açısından son derece önemli bir rol oynadığını _ yine Türk Telekom'un olurken, onu sırasıyla; Türkiye geniş bant stratejisi için gereken -ı_—Turkcell, Vodafone, KVK ve Brightstar izledi, fonun hazırlandığını ve yakında sektörle ^ 2016 yılı büyük ödülü olan Bilişim Sektörü paylaşılacağını belirtti _ _ Türkiye Birincilik ödülünü de Türk Telekom jrl_ kazandı. GSM operatörleri birliği için hazırlanan bir ^ başka raporda nüfusun yüzde 10'luk kısmının Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi'nin 2G hizmetlerinden 3G hizmetlerine geçiş Demsistem olarak açıklandığı listede, Son yapmasının gayri safı yurtiçi hasılaya etkisinin 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim yüzde 0.5 olduğunun hesaplandığı kaydeden Şirketi ise Datagate oldu. Aka, "Bilişimde bir liralık yatırım yirmi beş liralık, katma değer sağlamaktadır. Akıllı ibrende verilen ödüllerin dağılımları şöyle şehirleşme gayri safi yurtiçi hasılaya yüzde sektörüne 35 yıl ve üzerinde emek vermiş olan oldu: 15 katkı sağlamaktadır. Akıllı teknolojilere Maro Teknoloji Genel Müdürü Fatma Leyla DONANIM ALT KATEGORİLERİ: dünyada yılda 10 milyar dolardan fazla yatırım Maro, Signum Teknoloji Genel Müdürü Can Sunucu Kategori Birincisi Penta Teknoloji yapılmakta bu yatırımın gelecek 5 yıl sonunda Kaynar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ağ Donanımı Kategori Birincisi Netaş yılda 27 milyar dolara ulaşacağı tahmin Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve OT/VT Donanımı Kategori Birincisi Perkon edilmektedir. 2050'ye kadar akıllı şehirler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Çevre Birimleri Kategori Birincisi Penta sayesinde toplam tasarrufun 22 milyon dolara Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, ödüllerini Teknoloji ulaşacağı düşünülmektedir" dedi. Murat Göçeiden aldı. ATM ve POS Sistemleri Kategori Birincisi NCR

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın