Gelecek Bulutta | Mikro Yazılım

Türkiye yazılım sektörü, 2014 yılında yüzde 26,5 büyüyerek 6,3 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün en önemli ayaklarından ERP (kurumsal kaynak planlama) yazılım pazarı 2014'te yüzde 7-8 bandında büyüyerek 140 milyon dolar seviyesini gördü. Kurumsal uygulama yazılımları pazarı ise 2014'te yüzde 6,3'lük bir büyüme kaydetti, Türk Ticaret Kanunu, dijital dönüşüm projeleri kapsamında kurumsal uygulama yazılımları yatırımları gerçekleştirildi, KULLANIM AZ 2015 yılı şirketler için bilişim teknolojileri bütçelerinin kısıldığı bir yıl oldu. Sektörün temel sorunu, Türkiye'de kayıtlı ticari işletmelerin ticari yazılım kullanım oranının yüzde 20 seviyesinde olması. 2,4 milyon kayıtlı şirketin sadece 400 bini ticari yazılım kullanıyor. Şirketlerin ticari yazılımın faydaları konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması da bir diğer sorun, BÜYÜKLÜK Şirketler tarafında gerekli bilinçlendirme sağlanabilirse sektörün mevcut pazar büyüklüğünün 3-4 katına çıkacağı öngörülüyor, Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş, "Bilişim sektörünün geleceğini her açıdan Bulut'ta görüyoruz. Ayrıca önümüzdeki 5 yılda KOBİ, mikro işletmeler ve startup'lara yönelik düşük yatırım maliyetli ticari yazılımlar ve buiut temelli uygulamaların ön plana çıkmasını bekliyoruz" diyor.

TÜKETİCİYLE BULUŞACAK M CİRO AVM

sektörü, 2013 yılını 60 milyar TL'lik bir ciro ile kapattı. Bu rakam 2014 yılı sonunda 75 milyar TL'ye ulaştı. 2014 yılı alışveriş merkezi sektöründe ağırlıklı olarak önceki yıllarda başlatılmış olan projelerin tamamlandığı bir yıl oldu. 2014'te 17 yeni alışveriş merkezi açıldı ve toplam kiralanabilir alan büyüklüğü 9,8 milyon metrekareye ulaştı. YATIRIMLAR Türkiye'de yaşanan bölgesel gelişmeler ve seçim ortamının etkisiyle AVM yatırımlarında yavaşlama görülüyor. Sektörün kamu otoritelerinden beklentisi yerli ve yabancı yatırımcılar için bu kaygıların yok edilmesi. 2015 yılında yürürlüğe giren "Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında çıkacak yönetmelikler hem yatırımlara hem de işleyişe yön verecek. HEDEFLER 2015 sonu itibarıyla 95 milyar TL'lik ciroya ulaşması öngörülen sektörün 2016 yılı için ciro hedefi 110 milyar TL. Önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 75 AVM daha açılması bekleniyor. Bu da kiralanabilir alan olarak yüzde 40'a yakın artış anlamına geliyor. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, "Bundan sonra yatırımcı büyük AVM yatırımlarının yanı sıra semtlerde bulunan küçük ölçekli AVM yatırımlarına pazarlama desteği verecek" diyor. ¦ İŞ MAKİNELERİ İhracatta dalgalı seyir GOZU KAMUDA DALGALI YIL 2014 yılı İş makineleri sektörü için inişli çıkışlı bir yıl oldu, Dövizdeki dalgalanmaya da bağlı olarak sektör 2014 yılını 2013'e göre yüzde 15 küçülme ve yaklaşık 11 bin 500 satış adedlyle kapadı. 2015'te ise ülke iki kez seçime gitmesine ve komşu ülkelerdeki yaşanan problemlere rağmen, kamu yatırımlarının devamıyla bir önceki yıla göre yüzde 8 büyüdü. PROJELER 3'üncü köprü ve 3'üncü havalimanı projeleri, Çanakkale Boğazı'na yeni köprü planı, kentsel dönüşüm, altyapı ve üst yapı inşaatlarının da arasında bulunduğu kamu projeleri İş makineleri sektörünü heyecanlandırıyor. 750 milyar dolarlık bin yatırım projesi, ülke kalkınmasında önem taşıdığı kadar iş makinelerine olan ihtiyacı da artırıyor. VİZYON 2023 2015 verilerine göre, 120'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör, 1,2 milyar dolara ulaşmış olan ihracatını, 2023'te 10 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefin tutturulabilmesi için 4,5 milyar dolar yeni yatırım yapılması ve toplam üretim tutarının 13,8 milyar dolara ulaşması amaçlanıyor, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve imalatçıları Birliği (İMDER) Genel sekreteri Faruk Aksoy, "Vizyon 2023 yatırımları gerçekleşirse 2023 yılı için hedeflenen 20 bin adetlik satış hedefi daha da aşılacaktır" diyor. M B ı n R0JGK5IYQN__ HAZIRLAYAN: ASLI SÖZBİLİR / osozbHİr@capital,com.tr Yazilim İş makineleri 4 yılda 100 dalgalı Pazar büyüklüğü İhracat (milyar S) JIIII 'M.. İİİMM a ¦¦¦¦ ¦¦ (2014-20151 d ı ^Hj.IIIIHi IIIIHi.IIIIH.i.IIIIIBi mı 2013 20H mis- oji Kaynak: Mikro Yazılım (*J: Tahmini veril,. 20,0 2011 20,2 20,9 20,4 Kayndu İMDER (*): Tahmini veridir.

GELECEK BULUTTA |£||fi GÖZÜ KAMUDA YATIRIMLAR

Türkiye yazılım sektörü, DALGALI YIL 2014 yılı İş makineleri 2014 yılında yüzde 26,5 büyüyerek sektörü için inişli çıkışlı bir yıl oldu, 6,3 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün en Dövizdeki dalgalanmaya da bağlı önemli ayaklarından ERP (kurumsal olarak sektör 2014 yılını 2Û13'e kaynak planlama) yazılım pazarı göre yüzde 15 küçülme ve yaklaşık 2014'te yüzde 7-8 bandında 11 bin 500 satış adedlyle kapadı. büyüyerek 140 milyon dolar seviyesini 2015'te ise ülke İki kez seçime gördü. Kurumsal uygulama yazılımları gitmesine ve komşu ülkelerdeki pazarı ise 2014'te yüzde 6,3'lük yaşanan problemlere rağmen, kamu bir büyüme kaydetti. Türk Ticaret yatırımlarının devamıyla bir önceki Kanunu, dijital dönüşüm projeleri yıla göre yüzde 8 büyüdü. kapsamında kurumsal uygulama nr>/ , •• „ , . .. ^l!laNddla7uaıuCR'*!VinTff9fffl?E!!^^^^H PROJELER3uncukopruve3uncu yazılımları yatırımları gerçekleştirildi, . X ,. , havalimanı projeleri, Çanakkale KULLANIM AZ 2015 yılı şirketler için Boğazı'na yeni köprü planı, kentsel bilişim teknolojileri bütçelerinin kısıldığı dönüşüm, altyapı ve üst yapı bir yıl oldu. Sektörün temel sorunu, inşaatlarının da arasında bulunduğu Türkiye'de kayıtlı ticari işletmelerin kamu projeleri İş makineleri sektörünü ticari yazılım kullanım oranının yüzde heyecanlandırıyor. 750 milyar dolarlık 20 seviyesinde olması. 2,4 milyon bin yatırım projesi, ülke kalkınmasında kayıtlı şirketin sadece 400 bini ticari önem taşıdığı kadar iş makinelerine yazılım kullanıyor. Şirketlerin ticari olan ihtiyacı da artırıyor. yazılımın faydaları konusunda yeterli HİİİH|İM v/iıv^M onnon,c ¦ , , , , VİZYON 2023 2015 verilerine bilgi sahibi olmaması da bir dıger gore, 120 den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör, 1,2 milyar BÜYÜKLÜK Şirketler tarafında gerekli dolara ulaşmış olan ihracatını, bilinçlendirme sağlanabilirse sektörün Sayıda istikrarlı büyüme 2023'te 10 milyar doların üzerine mevcut pazar büyüklüğünün 3-4 çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefin katına çıkacağı öngörülüyor, Mikro *" Tcpl™,oy, tutturulabilmesi için 4,5 milyar dolar Yazılım Genel Müdür Yardımcısı 330 V* 31 f!8 neti • ,y'en' Va^ırım yapıirnası ve toplam Alpaslan Tomuş, "Bilişim sektörünün ™ _ F3İU İI H m üretim tutarının 13,8 milyar dolara geleceğini her açıdan Bulut'ta m ^ —— ulaşması amaçlanıyor, Türkiye görüyoruz. Ayrıca önümüzdeki 5 ın H.H.H.H.H. B» İş Makinaları Distribütörleri ve yılda KOBİ, mikro işletmeler ve start- m H.H.fl.H.H.(20M'20ls> imalatçıları Birliği (İMDER) Genel up'lara yönelik düşük yatırım maliyetli » H-H-H-H-H- sekreteri Faruk Aksoy, "Vizyon 2023 ticari yazılımlar ve buiut temelli D yatırımları gerçekleşirse 2023 yılı için atı 2012 2013 2014 201P uygulamaların ön plana çıkmasını KıyaabAro rhMminivefktr. hedeflenen 20 bin adetlik satış hedefi daha da

MÜCGVH6R MOTOSİKLET İSTİKRAR BEKLİYOR İHRACAT 2011

yılından bu yana dünya piyasalarında yaşananlar ve komşu ülke sorunları özellikle 2014 sonrasında kimya İhracatını önemli ölçüde etkiledi. Sektör ihracatında miktar bazında yükselişe karşın EuroDolar paritesinin etkisiyle değer bazında düşüşler yaşadı. 2015'te kimya ihracatı bir önceki yıla göre değerde yüzde 13,8 azalırken, miktarda yüzde 12,59 artarak 17,3 milyon tona ulaştı, TEŞVİK BEKLİYOR Özellikle Afrika Sahra altı, Uzakdoğu'da Vietnam, Kamboçya, ABD ve Arap ülkeleri sektörün hedeflediği pazarlar arasında bulunuyor, Ancak sektör hammaddede yüzde 80'lere varan yüksek oranlarda dışa bağımlı durumda. Sektör temsilcileri bu alanda daha fazla yatırım teşviki bekliyor. GÖZÜ KURDA Kimya, iç ve dış tüm olumsuzluklara rağmen 2015'i ihracat sıralamasında otomotiv ve hazır giyimin ardından üçüncü sektör olarak bitirdi. Sektör en fazla ihracatı Mısır, Irak ve Almanya'ya gerçekleştirdi. Sektörün 2016 yılı sonunda 16 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşarak 2015 rakamını aşması öngörülüyor, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, "Ekonomik yapı ve kurdaki istikrar, diğer sektörlerde olduğu gibi bizim de en büyük beklentimiz" diyor, İNOVASYONA ODAKLANDI HACİM Mücevher sektörü, son 4 yılı ciddi krizleri yöneterek geçirdi. En güçlü olduğu pazarlarda dalgalanmalar yaşamasına rağmen 2010-2014 yılları arasında ihracatını yüzde 158 oranında artırarak 3,1 milyar dolara ulaştı. Ancak özellikle Libya, Irak ve Suriye pazarındaki kayıplar sonucu İhracatı 2015'te 2,6 milyar dolar seviyesine geriledi. Buna karşın sektör, 2015'te yüzde 8'llk bir büyüme göstererek 18,2 milyar TL'lik bir hacme ulaştı. MARKALAŞMA Mücevher sektörü, tasarım konusunda da ciddi mesafe kat etti. Ancak markalaşma konusu sektör için hala sıkıntı arz ediyor. Sektör bu sorunu aşmak İçin 2015 yılında İki fuarda toplamda 2 bin 500 civarında VIP alıcıyı Türkiye'de ağırladı. Bu yıl da dünyanın en önemli alıcılarını İstanbul Jewelry Shovv'a getirmek sektörün öncelikli hedeflerinden. UMUTLU 2016'da yaklaşık 4 milyar dolarlık İhracata ulaşmayı hedefleyen sektör, önümüzdeki 5 yıl da yıl yıl İhracat hedeflerine ulaşmak için gerekil Inovasyon haritasını çıkarıyor. Mücevher İhracatçıları Bitliği (MİB) Başkanı Ayhan Güner, "Gelecekten çok umutluyuz. 12 milyar dolarlık 2023 ihracat hedefimize sıkı konsantre olduk" diyor. Pazar kaybıyla geriledi İhracat (milyar S) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Kaynak: MİS (*): Tahmin veridir. Satışlar düşüyor 2010 2011 2012 2013 2014 MİS* Kayadc M0TED {*]: Tahmili veridir.

BÜYÜME BEKLEMİYOR ÖTV ETKİSİ

Türkiye motosiklet sektörü, 2011 yılında 250 cc'ye kadar olan motosikletlerin ÖTV oranında yapılan indirim sonucu satışlarda yüzde 47'lik bir artış yaşadı, Fakat yapılan indirimin sadece 250 cc'ye kadar olan bölümde uygulanması nedeniyle artış, 2Û12'de yerini yüzde lû'luk bir düşüşe bıraktı, 2013 yılında sektörün satışları bir önceki yıla göre yüzde 3,5 büyüdü. Ancak yine ÖTV zamlarının etkisiyle 2014'te satışlar yaklaşık yüzde 3 düştü. MALİYET Sektörün en önemli sorunlarından biri motosiklet kullanım maliyetinin yüksekliği. Zorunlu Trafik Sigorta ücretlerinin uygun maliyetlere çekilmesi gerekiyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin (MOTED) girişimleri üzerine Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü konu ile ilgili şikâyetlerin giderilmesi için bir çalışma başlattı. DÜŞÜŞTE Seçimler ve döviz kurlarına bağlı fiyat artışlarının etkisiyle motosiklet sektörünün 2015'i önceki yıla göre yüzde 8 civarı düşüşle 165 bin satış adedi seviyesinde kapatması bekleniyor. 2016'da ise satışların aynı seviyede kalması öngörülüyor, MOTED Başkanı Nihat Çadırcı, "Yaşadığımız coğrafyanın getirdiği birtakım negatif etkiler, Rusya ile ilgili gelişmeler ve döviz kurlarına bağlı olumsuzluklarla beraber pazarda büyüme beklemiyoruz" diyor. KİMYA MOTOSİKLET Daralma İhracat (milyar SJ Satış adedi (bin) 2D0 ¦ı.ıs^ııı^ m 2412 2(13 2014 201 S* 2010 2011 2012 2013 2014 2015" Kaynak: İKMİB (*); Tdımfnl verkhr. HbNIMmU Kayadc MOTED {*]: Tatmini veridir.

İSTİKRAR BEKLİYOR BM BÜYÜME İHRACAT

2011 yılından bu yana BBS IgSBBBS BEKLEMİYOR piyasalarında yaşananlar ve _ komşu ülke sorunları özellikle 2014 0TV ™SI TürkiVe motosiklet sektörü, sonrasında kimya İhracatını önemli 2011 yılında 250 cc'ye kadar olan ölçüde etkiledi. Sektör ihracatında motosikletlerin ÖTV oranında yapılan miktar bazında yükselişe karşın Euro- indirim sonucu soti§larda yüzde Dolar paritesinin etkisiyle değer BMMB 471ik bir artl? Wdl Fakat yaP|lon bazında düşüşler yaşadı, 2015'te indirimin sadece 250 cc'ye kadar olan kimya ihracatı bir önceki yıla göre bölümde uygulanması nedeniyle artış, değerde yüzde 13,8 azalırken, 2012'de yerini yüzde 10'luk bir düşüşe miktarda yüzde 12,59 artarak 17,3 bıraktı. 2013 yılında sektörün satışları milyon tona ulaştı, bir önceki yıla göre yüzde 3,5 büyüdü. iw^n Ancakyine ÖTV zamiannın etkisiyle TEŞVİK BEKLİYOR Özellikle Afrika 2014-te satış|ar yaklaşık yüzde 3 düştü. Sahra altı, Uzakdoğu'da Vietnam, Kamboçya, ABD ve Arap ülkeleri MALİYET Sektörün en önemli sektörün hedeflediği pazarlar sorunlarından biri motosiklet kullanım arasında bulunuyor, Ancak sektör maliyetinin yüksekliği. Zorunlu Trafik hammaddede yüzde 80'lere varan Sigorta ücretlerinin uygun maliyetlere yüksek oranlarda dışa bağımlı çekilmesi gerekiyor. Motosiklet durumda. Sektör temsilcileri bu Endüstrisi Derneği'nin (MOTED) alanda daha fazla yatırım teşviki girişimleri üzerine Hazine Müsteşarlığı bekliyor. Sigortacılık Genel Müdürlüğü konu «~a-.ii ısıımv* w. ^nn^g|ile ilgili şikâyetlerin giderilmesi için bir GOZU KURDA Kimya, ıç ve dış çalışma başlattı tüm olumsuzluklara rağmen 2015'i Pazar kaybıyla geriledi ihracat sıralamasında otomotiv ; ' * DÜŞÜŞTE Seçimler ve döviz kurlarına ve hazır giyimin ardından üçüncü a5 İhracat (milyar S) bağlı fiyat artışlarının etkisiyle sektör olarak bitirdi. Sektör en fazla motosiklet sektörünün 2015'i önceki 3.0 ihracatı Mısır, Irak ve Almanya'ya M Değişim yıla göre yüzde 8 civarı düşüşle 165 gerçekleştirdi. Sektörün 2016 yılı " H-ffl* ^ bin satış adedi seviyesinde kapatması sonunda 16 milyar dolar civarında u Jİİ bekleniyor. 2016'da ise satışların aynı bir ihracata ulaşarak 2015 rakamını 1ıB mi seviyede kalması öngörülüyor, MOTED aşması öngörülüyor, İstanbul Kimyevi ^9 H H (2014-20I5) Başkanı Nihat Çadırcı, "Yaşadığımız Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları ' UİIIIV coğrafyanın getirdiği birtakım negatif Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, 115 H'H'H'H'B'B etkiler, Rusya ile ilgili gelişmeler ve "Ekonomik yapı ve kurdaki istikrar, miBjMBiHMM döviz kurlarına bağlı olumsuzluklarla diğer sektörlerde olduğu gibi bizim 201,1 m 20,2 20,3 m 20,s* beraber pazarda büyüme de en büyük beklentimiz" diyor, beklemiyoruz" diyor.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın