Mi̇kro Yazılım: büyümek i̇steyen her şi̇rkete lazım | Mikro Yazılım

"Mikro Yazılım, Türkiye'de KOBİ'lerin dijitalleşmesi için faaliyet gösteren önemli firmalardan birisi konumundadır. Geliştirdiğimiz çözümlerle bu şirketlerin dijitalleşmesi, sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve yine sağlıklı bir şekilde büyümelerinin sağlanması için çözümler üretiyoruz.

Mikro ERP ürünleri; operasyonel süreçte kolaylık, orta düzey yöneticiler için taktik, üst düzey yöneticiler için stratejik araçlar sunar. Bu niteliğiyle işletmenin potansiyelini yükseltir, kararlan otomabkleştirir, tüm işletme için tam bir otomasyon desteği sağlar.

Mikro ERP ailesi ürünleri çoklu dil desteğine sahiptir. Farklı ülkelerde bulunan yan kuruluşlar veya merkezler. (istenirse) iş ortaklanın tek yapı altında birleştirir ve tüm operasyonlar gerçek zamanlı yürütülür.

Mikro ERP farklı ülkelerin muhasebe sistemlerine uyarlanabilen alternatif mizan özellikleriyle de kullanıcılanna uygulamada kolaylık sunmaktadır.

Mikro ERP ürün ailesi açık bir mımande geliştirilmiştir. Mikro ERP ürünleri kullanıcıların programı kendilerine göre özelleştirmelerine; yanı kayıt alanlan, rapor ve analiz eklemelerine olanak sağlar. Böylece, kullanıcıların, kurumsal stratejilerinin hayata geçirilmesini. amaçların daha venmli kılınmasını ve hedeflerin doğru planlanmasını kolaylaştırır.

Bu açık ve esnek yapı sayesinde yatırım maliyetlen önemli ölçüde düşer. Programlardan hızlı bir şekilde gen dönüş sağlanır.

Mikro ERP, bilgi girşi veya analizi sırasında zaman kaybınızı önleyecek özelliklerle donatılmıştır. Kullanıcılar, programı kendilerine özel şekilde tasarlayabilir, menü ve alanlar yaratabilir. Bunun yanında detaylı hak ve kullanıcı tanımlamalanyla maksimum güvenlik sağlanır. Programlar bir evraktan çıkmadan ilgili tüm alanlara yine aynı evraktan ulaşılabilmesini sağlayan kompakt bir yapıya sahiptir.

Esnek kullanım yapısının yanında kolay kullanılır, kolay öğrenilir özelliklerine sahip Mikro ERP. kullanıcılara iki ayn yardım menüsü sunmaktadır. Bunlardan ilki tuş listesidır. Bu listede kullanıcılar tuş kombinasyonlarıyla ulaşabilecekleri kısa yollan görebilirler. Diğer bir program yardımı ise; bulunduklan alanın geniş açıklamasını içeren yardım ikonudur. Kullanıcılar, ihtiyaç duyduklannda bu ikonu tıklatarak bulunduklan alanla ilgili geniş açıklamalara ulaşabilirler. Bu açıklama alanlannda anahtar bir kelimeye kısa arama yapma ve açıklamalan yazıcıya gönderme seçeneklen bulunmaktadır.

Burada en önemli fayda örmalann stratejik planlarını en doğru şekilde oluşturabilecekten projeksıyonlann onlara doğru ve hızlı bir şekilde sunulmasıdır. Mikro Yazılım mühendisleri, bu noktadan sonra, şirketlerin var olan işlenni en üst düzeyde yönetecek ve venmli büyümelerim sağlayacak nitelikte kurumsal, ticari ve e-dönüşüm yazılımlan geliştirirler. ERP yaünmlan sürecinde karar verme noktasında KOBİ'ler kadar büyük ölçekli şırketlenn de zorlandığını görmekteyiz. Bu noktada firmalar kendi ış süreçlerine en uygun yazılımı seçmek adına, öncelikle kendi iş süreçlerini ve iş süreçleri ile ilgili ihtiyaçtan net olarak ortaya koymak durumundalar.

Bulut bilişim çözümlen sayesinde işletmeler sunucu, bilgisayar, disk, elektrik, bakım, BT elemanlan gibi tüm giderlerini sıfıra indirerek düşük maliyetli ve her yerden bilgilerine erişerek oldukça venmli biçimde iş yazılımlarını kullanabılmekteler. Örneğin işletme sahiplen cep telefonlarından ya da kullandıklan tablet bilgisayardan şirketleri ile ilgili varlıkların,, nabt akışlannı, satış istatistiklerini, masraf detaylanm, kasa ve banka durumlannı, gelir gider tablolannı tek tıkla analız görünîüleyıp, analiz edip stratejik kararlarını çok hızlı vereoıliyorlar. Ya da bir satış yöneticisi tekliften sstiş sözleşmesine, siparişten sevkiyata kadar tüm yurt içi ve yurt cışı iş süreçlerinizi onay mekanizması ile kontrol altına alarak takip edebiiır, plasiyer, bölge, müşteri grubu, ürün grubu gibi birçok detayda raporlayabilirler. Zaman ve mekan kavramı olmaksızın, gerek müşteri ziyaretinde gerekse saha satışında ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve analizlere en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlar. Bütün bunları yapabilecekleri tek materyal ise sadece internet.

Önümüzdeki beş yıllık dönemde ERP sistemlerinin ciddi bir şekilde Bulut Bilişim'e kayacağını bekliyoruz. Bu konuda uluslararası firmalarla yürüttüğümüz ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları var. Bu çalışmalardan çok önemli öğrenim ve çıkanmlanmız oluyor. Bu veriler doğrultusunda yeni ürünlerimize yön veriyoruz.

Mikro Yazılım olarak son bir yıldır çözümlerimize UXD (User Experience Design-Kullanıcı Deneyimi Tasanmı) ile yaklaşıyoruz. Mobil de kullanıcı deneyiminin en önemli parçalarından birisi. Bu konularda kendi alanında önde gelen uluslararası şirketlerle birlikte yeni ürün setlerimizi geliştirmekteyiz.

Mikro Yazılım, Türkiye'de KOBİ'lerin dijitalleşmesi için faaliyet gösteren önemli firmalardan birisi konumundadır. Geliştirdiğimiz çözümlerle bu şirketlerin dıjitalleşmesi, sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve yme sağlıklı bir şekilde büyümelerinin sağlanması için çözümler üretiyoruz.

Mikro Yazılım, özellikle KOBİ'lere odaklanan kurumsal çözümleri ile büyümek isteyen şirketleri dijıtalleştirerek, hem ulusal hem uluslararası rekabet ortamında şirketlerin ellerini güçlendiriyor.

KOBİ'lerin e-dönüşüm ve dıjitalleşme yolculuğunda kurumsal ve ticari yazılımlar önemli bir boşluğu dolduruyor. Kurumsal ve ticari yazılımlar, işletme verimliliğini önemli ölçüde artırarak, doğru verilerin toplanmasını, veriden bilgi bilgiden ise politika/strateji üretilmesini sağlamaktadır. Ayrıca etkin planlama (İnsan Kaynaklan, finansal akış, üretim, vb.) ile verimlilik artışı elde edilmektedir.

Mikro Yazılım'da üretilen yalımlar bugüne kadar; otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim ve perakendeye kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada her on müşterimizden dokuz'u Mikro Yazılım ile çalışmaktan memnunken, memnun olan her on müşteriden dokuz'u da Mikro Yazılım'ı başka firmalara tavsiye ediyor.

Mikro Çözümleri

Her ölçekteki işletme için kurumsal ve ticari yazılımlar sağlayan Mikro Yazılım, büyük ve orta ölçekli işletmeler için Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümlerinin yanı sıra; perakende, küçük ve orta ölçekteki işletmeler için, onların ticari yönetimlerim ve muhasebesel ihtiyaçlarını karşılayan kurumsal yazılımlar geliştirir. Mikro Yazılım, gelişme süreci içinde; yüksek nitelikli yönetim bilgi sistemleri, perakende satış yönetim sistemleri ve e-devlet uygulamaları (e-fatura, e-defter, e-arşıv) alanlarında ürettiği markalar ile sektörün öncü yazılım şirketten arasında yer almıştır.

Mikro Çözümleri 3 Ana Grup Altında Birleşir

  • 1. Küçük işletmeler için kolay ticari yazılımlar,
  • 2. KOBİ'lere özel ERP, finansal yönetim ve perakende çözümlen
  • 3. Büyük kurumlara özel ERP, üretim takip, finansal yönetim ve perakende çözümleri

Mikro Yazılım'ın sunduğu çözümler genel anlamda; mevzuatı yakından takip etmeleri, modüler ve geliştirilebilir bir yapıda olmaları ve kolay kullanım özellikleriyle bilinir.

e-Mikro Çözümleri

Bu çözümler e-Devlet uygulamalarının başlaması ile hayatımıza girdi. Mikro Yazılım olarak Türkiye'nin en büyük ikinci e-fatura entegratörü şirketiyiz. Müşterilerimize bu alanda uygun maliyetli, farklı bir deneyim sunuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'deki sekiz kayıtlı e-posta tedarikçisi firmasından biriyiz. Kayıtlı e-posta, kurumların yazışmalarının hukuki delil sıfatıyla değerlendirilmesine olanak veren, gönderici ve alıcının gerçek kişi olduklarını ispatlayan bir altyapı Bu konuda hizmet veren tek kurum sal ticari yazılım geliştinci ûrmasıyız Bu hizmetimizi kullanan müşterileri mizin gönderdikleri fatura, bordro vb değerli evrakların akıbetleri tarafımız dan güvence altına alınıyor. Aynca pek çok operasyonel ve legal maliyetten de tasarruf etmelerine olanak sağlanıyor. Bu hizmet, sunduğumuz yazılımlar içerisinden yapıldığından, müşterilerimize inanılmaz konforlu ve güvenli bir ortam sunuyor.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın