Şirket Kurmadan Fatura Kesmek Mümkün Müdür? Nasıl Yapılır?

Genel İş Yönetimi 3dk
Genel İş Yönetimi

Şirket sahibi olmadan fatura kesebilmek son zamanlarda birçok girişimcinin merak ettiği bir konu haline geldi. Şirket kurmadan fatura kesme, özellikle e-ticaret fırsatlarının oldukça yaygınlaştığı günümüzde online yöntemlerle ticaret yapan birçok kişinin kurtarıcısı olabilir. Bu nedenle bu yazımızda şirketiniz olmadan nasıl fatura kesebileceğinizi anlattık.

Şirket Kurmadan Fatura Kesmek Mümkün Mü?

Şirket kurmadan fatura muadili olarak kullanabileceğiniz iki belge bulunur. Bu belgeleri kullanmanız halinde, fatura kesmeden yasal yükümlülüklerinizi gerçekleştirebilir ve tüm işlemlerinizi sorunsuzca yapabilirsiniz.
Bu belgeler şunlardır:

  • serbest meslek makbuzu
  • gider pusulası

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

SMM olarak kısaltılan serbest meslek makbuzu gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerle ilgili tüm tahsilatlar için düzenlenmesi zorunludur.
SMM, fiş ya da fatura muadili bir evrak olarak kabul edilir.
Şirket sahibi olmayan serbest meslek mensubu kişiler tarafından kesilebilen SMM, iki ayrı nüsha olarak hazırlanır. Hazırlanan faturanın aslı müşteriye verilir, kopyası da faturayı kesen kişide kalır.

Serbest meslek makbuzu her tahsilata uygun şekide doldurularak müşteriye iletilmelidir. Bu makbuz da diğer faturalar gibi elektronik olarak hazırlanmaya başlandı. Dijital makbuz, 2018 yılında yürürlüğe girerek e-SMM adını aldı.

Serbest Meslek Makbuzunda Vergi Süreci Nasıl İşler?

Şirket sahibi olmayan kimseler için alım satım işlemlerini oldukça pratikleştiren serbest meslek makbuzunda hem KDV hem de stopaj vergisi vardır.
Tahsilatın brüt tutarı baz alınarak yüzde 20 KDV ile stopaj hesaplaması yapılır. Vergi hesaplaması yapılarak hazırlanan SMM’de KDV’yi makbuzu kesen taraf öderken; stopajı, muhtasar beyanname ile makbuzu alan taraf yani müşteri öder.

SMM hazırlanma aşamasında vergi oranlarının doğru bir şekilde hesaplandığından emin olunmalıdır. Makbuzda bütün oranların ve tutarların doğru bir şekilde gösterilmesi gerekir.

Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?

SMM kesmek diğer birçok işleme nazaran oldukça kolay ve hızlı bir süreçtir. İlk yapmanız gereken vergi dairesinden serbest meslek mükellefiyeti açtırmak ve sonrasında anlaştığınız bir matbaa üzerinden makbuz bastırmaktır. Bu iki işlemi yaptıktan sonra geriye bir tek yaptığınız her ürün veya hizmet satışı için makbuzu doğru bir şekilde doldurmak kalıyor.
Ancak dikkat edilmesi gereken husus, makbuzu kesmeden önce KDV ile stopajı doğru hesaplayarak tahsilat takibi yapmaktır.

Gider Pusulası Nedir?

Yukarıda anlattığımız serbest meslek makbuzu, freelance (bağımsız) bir çalışan olarak sizin hazırlamanız gereken bir belgedir. Yine aynı şekilde fatura verme yükümlülüğü olan alıcıların, fatura verme yükümlülüğü olmayan satıcılardan aldıkları ürün veya hizmet karşılığında kestikleri bir belge de vardır. Bu belgeye gider pusulası denir.
Fatura olarak kabul gören gider pusulası, tıpkı SMM gibi alınan mal veya hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılır. Ancak gider pusulasını serbest meslekle uğraşan kişi değil müşterisi keser. Fatura mükelleflerinin, fatura alma veya verme yükümlülüğü olmayan kimselerden aldıkları ürün ve hizmetlere yönelik olarak düzenledikleri, fatura hükmündeki kanuni bir belgedir.

Gider Pusulası ve Vergi Süreci

Gider pusulasında da SMM’de olduğu gibi hazırlanmadan önce hesaplanması gereken bir vergi vardır. Gelir pusulası ile alım satım işlemi yapıldığında devlete yüzde 17 oranında stopaj vergisi ödenir. Ancak bu vergiyi hangi tarafın ödeyeceği kesin bir şekilde belirtilmemiştir. Bu nedenle stopaj vergisini müşterinin mi yoksa satıcının mı ödeyeceği yapacakları anlaşmaya bağlıdır.

Serbest Meslek Makbuzu ve Gider Pusulası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Gider pusulaları, yıllık geliri belirli bir miktarın altında olan bireylerden alınır. Stopaj hesaplaması, miktara bağlı olarak değişir ve %2 ila %20 arasında değişen oranlara tabidir. Bu stopaj tutarı, gider pusulasını düzenleyen kişinin adına vergi dairesine yatırılır.
Gider pusulası, serbest meslek makbuzuna benzer ancak daha çok vergiden muaf esnaf ve sanatçılar için düzenlenir. Temel farklardan biri de sürekliliktir; serbest meslek makbuzu, düzenli geliri olan ve sürekli çalışan kişiler tarafından düzenlenirken, gider pusulası, gelirin ya da hizmet satışının sürekli olmadığı durumlarda kullanılır.