Yabancı Ortaklı Şirket Nasıl Kurulur?

Genel 2dk
Genel

Yabancı uyruklu gerçek ya da tüzel kişilerin ülkemizde şirket açmasında yasal bir engel bulunmaz. Nitekim son yıllarda yabancı yatırımcı ihtiyacı nedeniyle kanunlarla yabancı yatırımcıların desteklenmesi ve teşvik edilmesini içeren değişiklikler yapılmıştır.

Yabancı Gerçek Kişi Ortaklı Şirket Kuruluşu

Gerçek kişiler yurtdışından direkt olarak kendi şirketlerini kurabilecekleri gibi Türk gerçek ya da tüzel kişilerle ortaklık yaparak da şirket kurabilir.

Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler için Gerekli Evraklar

Yabancı uyruklu gerçek kişiler için şirketin kuruluş işlemlerinde şu belgeler gereklidir:

 • Noter onaylı pasaport tercümesi
 • Vergi kimlik numarası
 • İkamet izni varsa, ikamet izninin noter onaylı sureti

Bunlar yabancı uyruklular için istenen ekstra evraklardır. Bunların dışındaki evraklar Türk ortaklar için istenen evraklarla aynıdır.

Yabancı Tüzel Kişi Ortaklı Şirket Kuruluşu

Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de tek başına şirket kurmaları, şube, temsilcilik veya bayilik açabilmeleri kanunen mümkündür. Ayrıca yabancı tüzel kişiler, Türk veya Türk olmayan başka bir gerçek kişi ya da tüzel kişi ile ortaklık kurabilir.

Yabancı Uyruklu Tüzel Kişiler için Gerekli Evraklar

Yabancı uyruklu tüzel kişilerden şirketin kuruluş işlemlerinde şu belgeler istenir:

 • Merkez şirketin ticaret sicil belgesi
 • Merkez şirketin kuruluş için hazırlayacağı genel kurul kararı
 • Vergi kimlik numarası
 • Vekaletname

Bu evrakların apostil onaylı ve noter onaylı Türkçe tercümesiyle verilmesi gerekir. Bunların dışındaki evraklar Türk ortaklar için istenen evraklarla aynıdır.

Yabancı Sermaye ve Çalışma İzni

Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları Türkiye’de şirket kurmak isterlerse yaşadıkları ülkeden aldıkları oturma ya da çalışma iznine ait belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi gereklidir.

Yabancı ortaklı şirket kuruluşlarında yaşanabilecek en büyük problemlerden biri de banka hesabı açma konusudur. Türkiye’de ikamet etmeyen veya bankayla daha önce bir ilişiği olmayan yabancı uyruklu kişilere hesap açılırken birtakım sıkıntılar yaşanabilir.

Yabancı ortaklı şirketler için bankanın yanı sıra bir diğer büyük problem ise çalışma izni konusudur. Türkiye’de şirketin kuruluşu aşamasında çalışma izni şartı aranmaz. Çalışma iznine başvurular kuruluşun ardından yapılabilir. Çalışma iznine başvuru şartları şu şekildedir:

 • Türkiye’de yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL ya da brüt satışlarının en az 800.000 TL ya da son yıl ihracat tutarının en az 250.000 USD olması gerekir.
 • Çalışma izni talep edilen şirkette her yabancı ortak için en az 5 (Beş) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının istihdam ediliyor olması zorunludur.
 • İzin isteyen yabancı şirket ortağı için beş kişilik istihdam şartı, bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.
 • Aynı şirkette birden fazla yabancı için çalışma izni alınacaksa, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı 5 (Beş) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının istihdam ediliyor olması gerekir.

Çalışma izninin alınması için kurulan şirketin bu şartları sağlamış olması gerekir.